Bright Tree object 'Goed Beezig'

Om te zorgen dat er voor onder andere bijen voldoende voedselaanbod en leefgebied is in het agrarische landschap, kan het inzaaien van bloemstroken uitkomst bieden. De doelstelling is om binnen het project te kijken hoe de nevenwerkingen van gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden door nieuwe beheermethoden van schadelijke insecten in de teelt van boomkwekerijgewassen.