Vervaarding van Tageteswortels

Binnen dit project wordt bekeken of inhoudsstoffen van wortels – van in Nederland geteelde Tagetes voor biologische bodemontsmetting – werking hebben op aaltjes en of het rendabel is deze inhoudsstoffen te verwaarden.

De teelt van Tagetes (Afrikaantjes) is een belangrijke tussenteelt voor biologische grondontsmetting tegen schadelijke aaltjes (nematoden). In het bouwplan van diverse gewassen - onder andere de teelt van rozen maar ook laanbomen en vaste planten - is het telen van Tagetes een vast onderdeel van het teeltschema. Door het streven naar duurzaamheid en het beperken van het gebruik van de chemische grondontsmetting, neemt het belang van de teelt van Tagetes toe. De werking van Tagetes op het onderdrukken van aaltjes - en dan met name de Pratylenchus penetrans - is algemeen bekend. Economisch gezien is de teelt van Tagetes echter een kostenpost voor de kwekers. In het jaar waarin de Tagetes worden geteeld kan namelijk geen ander gewas worden verbouwd. Daarom wordt door diverse partijen gezocht naar de mogelijkheden om de teelt van Tagetes economisch aantrekkelijker te maken.

Betrokken ondernemer:

  • Kwekerij Vergeldt, Wanssum

Betrokken partners:

Doelstelling

De doelstelling van dit project is het beantwoorden van de vraag of de inhoudsstoffen van wortels, van de in Nederland geteelde Tagetes voor biologische bodemontsmetting, werking hebben op aaltjes en of het economisch haalbaar is deze inhoudsstoffen te verwaarden.

Plan van aanpak

Om de diverse vragen binnen dit project te onderzoeken en te beantwoorden, zal in eerste instantie een literatuur- en deskstudie plaatsvinden. Hierbij wordt ook de kennis en ervaring van andere (externe deskundigen) zoveel mogelijk betrokken. Met betrekking tot de teelt, mechanisatie, oogst, et cetera wordt ook de kennis van kwekers gevraagd. HAS-Venlo, ROBA en Bright Labs worden betrokken bij de vraagstukken rondom extractie, verwerking en bewaring van producten. Opgedane kennis wordt vervolgens getoetst in een demo.

Binnen dit project worden de volgende hoofdactiviteiten uitgevoerd:

  • Inventarisatie (literatuur- en deskstudie); 
  • Vaststellen welke markt interessant is voor deze stoffen;
  • Inventarisatie van benodigde apparatuur, implementatie- en operationele kosten;
  • Testen voor mogelijkheden gewasbescherming en mogelijke verschillen tussen de rassen;
  • Economisch haalbaarheidsonderzoek, SWOT-analyse en advies voor vervolgstrategie.