Vervaarding van Buxusextract

Doelstelling van dit project is te onderzoeken of het mogelijk is een extract van het Buxusgewas te vervaardigen ter voorkoming of verdrijving van Taxuskever en/of de vraatschade ervan.

In de teelt van diverse boomkwekerijgewassen en vaste planten kan de aanwezigheid van de Taxuskever tot grote schade aan gewassen leiden. De kevers komen in grote getalen en voeden zich met de bladeren van sierteeltgewassen. Hierdoor ontstaat vraatschade wat de visuele waarde van het gewas sterk verminderd. Daarnaast vreten de larven aan de wortels, waardoor de gewassen een flinke groeiachterstand oplopen of zelfs geheel sterven. Het probleem doet zich voor in zowel de containerteelt als in de vollegrond. Het bestrijden van Taxuskevers en hun larven is door een zeer beperkt effectief middelenpakket lastig. Daarbij zijn de volwassen taxuskevers ’s nachts actief, wat de bestrijding met de huidige middelen extra lastig maakt. Tegen de larven wordt in de containerteelt gebruik gemaakt van insecten parasitaire aaltjes. Echter is deze toepassing in de vollegrond niet praktische en erg duur, daarbij is het tijdstip van toepassing erg van belang voor de effectiviteit.

Opvallend is dat in de teelt van Buxus geen schade van de Taxuskever voorkomt, terwijl dit gewas ook een mals groeiend blad heeft. Daarbij blijkt dat wanneer een perceel is aangetast door engerlingen, ook een bodeminsect dat aan wortels van boomkwekerijgewassen vreet, je hier gerust Buxus op kunt planten, omdat de Engerlingen zich niet voeden met de wortels van Buxus. De Buxus heeft vermoedelijk een verdrijvend effect dat wellicht ook effectief zou kunnen zijn ter verdrijving van de larven van de Taxuskever.

Als met extracten van de gewasdelen (ondergronds en bovengronds) van Buxus een bepaalde spuitoplossing gecreëerd kan worden, zou dit wellicht toegepast kunnen worden ter voorkoming van schade of verdrijving van de Taxuskever.

Betrokken ondernemer:

  • Linskens, Sierteelt & Vaste Plantenkwekerij, America

Betrokken partners:

Doelstelling

In dit project wordt de slagingskans van de uiteindelijke toepassing van ‘Buxusextract’ nader geanalyseerd. Op basis hiervan wordt een vervolgstrategie bepaald. Doelstelling van dit project is te onderzoeken of het mogelijk is een extract van het Buxusgewas te vervaardigen en te testen met betrekking tot de effectiviteit ter voorkoming of verdrijving van Taxuskever en/of de vraatschade ervan. In het vervolgproject worden met de opgedane kennis uit literatuuronderzoek en deskresearch veldproeven opgezet om de effectiviteit van het ‘Buxusextract’ te onderzoeken.