Toepassing van inhoudsstoffen uit vezelhennep als afdekmateriaal in de boomkwekerij

Het beheersen van onkruid op de kwekerij vergt veel aandacht, zowel organisatorisch, milieutechnisch als economisch. In de land- en tuinbouw is de onkruidproblematiek bestempeld als een knelpunt.

De mogelijkheden voor de inzet van herbiciden in de vollegrondsteelten worden minder, en mogelijkheden voor herbiciden in de containerteelt zijn er niet. Ook met de thema’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid in het oog zijn innovatieve onkruidbeheersmethodieken van groot belang voor de kwekerijen in Nederland.
Door het onderzoeken van diverse innovatieve/alternatieve methoden voor het beheersen van onkruiden wordt duidelijk over hoe en of deze in de praktijk toepasbaar zijn. De focus komt hiermee steeds meer te liggen naar beheersen in plaats van bestrijden van onkruiden.

Bevindingen 2017:

In 2017 is allereerst een inventarisatie uitgevoerd naar de teelt van vezelhennep, regelgeving en oogst. Vervolgens is in een gesprek met de firma Hempflax uit Oude Pekela meer duidelijkheid gekomen over teelt en toepassingsmogelijkheden van hennepvezel, hennephout en overige bijproducten. Na aanleiding van het contact met Hempflax is hier een hoeveelheid hennephoutvezel en hennepvezelmatten besteld om op 2 locaties proeven in te zetten in zowel de vollegrond als containerteelt.
In de vollegrond is de hennepvezelmat en hennephoutvezel aangebracht op een proeflocatie in de teelt van stamrozen waar ook diverse andere afdekmaterialen getest worden als vergelijking.
De volgende objecten in het kader van duurzame onkruidbestrijding met afdekmaterialen zijn hier aanwezig:

  • Hennepvezel (mat)
  • Hennephoutvezel (los gestrooid) 
  • Vlas (los gestrooid)
  • Houtvezel (strooisel)
  • PLA Mulchmat
  • Grasbaan tussen de rij icm hennepvezel op de rij

Daarnaast is hennephoutvezel bij een tweede bedrijf aangebracht in de teelt van Acer platanoïdes. Dit in zowel de vollegrond als in de containerteelt.

De eerste resultaten van hennepvezel matten en hennephoutvezel zijn veelbelovend. In de vollegrond komt deze goed mee met de objecten Vlas, Houtvezel en de PLA Mulchmat. Allen objecten welke meerdere jaren meegaan in de vollegrond. De onkruiddruk op alle objecten is minimaal en is gemakkelijk door een korte wiedronde te verwijderen.
In de containerteelt zien de eerste resultaten er ook goed uit, hennephoutvezel heeft een mooie laag op de pot gevormd, geeft een mooie uitstraling en laat geen onkruid/mos door. Tevens blijft deze goed op de pot liggen.

Aanbevelingen n.a.v. 2017:

Na aanleiding van de eerste resultaten uit 2017 is het aan te bevelen in 2018 verder te kijken naar de toepassingsmogelijkheden van hennepvezel / hennephout in zowel de containerteelt als vollegrondsteelt. De verwachting is dat de grootste kansen liggen bij de containerteelt omdat deze teelten al gewend zijn te werken met afdekmaterialen, en de kosten voor onkruidbeheersing in deze kapitaalintensieve teelt vele malen groter zijn dan in de vollegrondsteelt. In 2017 is slechts gewerkt met 1 laagdikte, hiervoor zal in 2018 gekeken moeten worden naar verfijning om te komen tot de meest ideale laagdikte rekening houdend met de toepasbaarheid in de praktijk. Deze zal in 2018 ook direct na het oppotten van de plant aangebracht moeten worden om de werking gedurende het gehele groeiseizoen te kunnen beoordelen. Tevens dient hierbij ook gekeken te worden naar mogelijke onttrekking van voedingsstoffen aan de pot.

Opzet 2018:

In 2018 zullen na aanleiding van de bevindingen van 2017 en overleg met de werkgroep Brighttree de volgende zaken onderzocht worden:

  • Teelt van vezelhennep (Praktijkdemo)
  • Afdekmaterialen op de vollegrond (Praktijkdemo)
  • Afdekmaterialen op de pot (Praktijkdemo)

Teelt vezelhennep:

Om de teelt van vezelhennep in de regio Noord-Limburg in de praktijk te testen zal een kleinschalig demo-veldje worden ingezaaid. Het perceel zal gekozen worden in overleg met ondernemer Joep Hermans, akkerbouwer en projectpartner. Op het demoveldje dat bestaat uit 500 – 1000m2 Vezelhennep zal de groei van de vezelhennep gevolgd worden om te kijken welke aspecten er bij de teelt komen kijken. Tevens dient dit perceel om projectpartners en mogelijk studieclubs een kijkje te geven in de teelt van dit gewas. Om problemen met vernieling te voorkomen zal er een bord bij het perceel geplaatst worden waarom tekst en uitleg staat waarbij duidelijk wordt aangegeven dat het om een andere hennep type gaat dan de medicinale/verdovende middelen.

Demo vollegrond:

In de vollegrond ligt momenteel een kleinschalige demo in Acer Platanoïdes onderstammen bij kwekerij Jos Smits. Deze demo is tot najaar 2018 te volgen, dan zal het perceel worden opgerooid. Aanvullend zal mogelijk een tweede demo in de vollegrond worden ingezet op een perceel waar gebruik gemaakt wordt van grasbanen tussen de rijen met bomen/stamrozen. Op deze wijze wordt een stukje verdere verfijning gezocht en een mogelijk rendabele toepassingswijze verder uitgediept.

Demo containerteelt:

In de containerteelt zal na de eerste succesvolle resultaten van 2017 een verdere verfijning gezocht worden in aspecten als levensduur afdekmateriaal, laagdikte en onttrekking mineralen. Om deze aspecten te onderzoeken zullen er op 2 á 3 bedrijven in verschillende gewassen demo’s worden neergelegd.

Hierbij zullen in de demo de variabelen gewastype en laagdikte worden aangebracht, en zal de bemestingstoestand in de pot worden geanalyseerd middels een grondmonster welke door ROBA geanalyseerd wordt.