Trips

De mogelijkheden voor tripsbestrijding in de boomkwekerij worden besproken aan de hand van proefresultaten welke in 2016 zijn opgedaan.