Thema's spuitlicentie

De spuitlicentie bijeenkomsten kennen een aantal thema’s. Afhankelijk van uw licentie kunt u bepalen hoeveel bijeenkomsten u moet volgen van een bepaald thema.

Teelt

Het thema teelt bestaat veelal uit teelttechnische ontwikkelingen. Bij dit thema krijgt u inzicht in recente wijzigingen welke doorgevoerd zijn in het middelenpakket, wijzigingen in de wet en actualiteiten op het gebied van emissie. Ook kunnen teelttechnische zaken op het gebied van gewasbescherming en bemesting aan bod komen.

 

Veiligheid & Techniek

Bij het thema veiligheid & techniek wordt u bijgepraat over het veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en actualiteiten op het gebied van emissie, wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen technische onderwerpen zoals spuittechniek aan bod komen.

 

KBA

Sinds 1 juli 2015 heeft iedere gebruiker van knaagdierbestrijdingsmiddelen (rodenticiden) een extra aantekening nodig boven op zijn/haar vakbekwaamheidsbewijs voor de spuitlicentie. Als eigenaar van een agrarisch bedrijf (of medewerker in vaste loondienst) is het verstandig deze aantekening op uw licentie te behalen. Zelfs wanneer u de knaagdierenbestrijding uitvoert in samenwerking met een professionele bestrijder kan het voor komen dat u zelf de voerplaatsen naloopt om rodenticiden bij te vullen. Wanneer u in het bezit bent van een geldige spuitlicentie 1, 2 of 3 dan hoeft u slechts één kennisbijeenkomst knaagdierbestrijding te volgen om de aantekening KBA te behalen.

 

KBA cursussen verlenging

Gelijk aan de spuitlicentie geldt er voor de KBA aantekening een verplichting tot verlenging. Voor het verlengen van de KBA dient u 1 KBA bijeenkomst in een periode van 5 jaar te volgen.

Overgangstermijn:
Na het voor de eerste keer behalen van de KBA-aantekening ontvangt u een nieuw spuitlicentie pasje met het zelfde nummer en looptijd als uw oude pasje. Dit pasje is geldig tot einde looptijd + de looptijd van uw nieuwe pasje. In de looptijd van uw eerstvolgende nieuwe spuitlicentiepas dient u een verlengingsbijeenkomst KBA te volgen om deze aantekening te behouden.

Voorbeeld:
Persoon X met spuitlicentiepas geldig tot 15-6-2017
Eerste KBA bijeenkomst gevolgd op 1-3-2015
Nieuwe pas ontvangen met geldigheid 15-6-2017 tot 15-6-2022

1 verlengingsbijeenkomst volgen in periode 15-6-2017 tot 15-6-2022

 

Verlengingseisen bewijs van vakbekwaamheid gewasbescherming + knaagdierbeheersing

Thema Veiligheid en Techniek Teelt Transport/Opslag KBA
Vakbekwaamheidsbewijs Totaal verplicht      
Uitvoeren Gewasbescherming + Knaagdierbeheersing 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Mogelijke deelname Mogelijke deelname 1 deelname verplicht
Bedrijfsvoeren Gewasbescherming* + Knaagdierbeheersing 5 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht Minimaal 1 deelname verplicht        Mogelijke deelname            1 deelname verplicht
Bedrijfsvoeren + Distribueren + Knaagdierbeheersing 6 deelnames Minimaal 1 deelname verplicht

Minimaal 1 deelname verplicht            

Minimaal 1 deelname verplicht 1 deelname verplicht
Distribueren Bestrijdingsmiddelen 3 deelnames Mogelijke deelname Mogelijke deelname Minimaal 1 deelname verplicht                 n.v.t
Knaagdierbeheersing 1 deelname       1 deelname verplicht

*Als u naast een vakbekwaamheidsbewijs “Uitvoeren + KBA” ook nog een bewijs “Bedrijfsvoeren + KBA” heeft, is het voldoende alleen “Bedrijfsvoeren” te verlengen.