Partners Bright Tree

Bright Tree is een unieke samenwerking van zeven organisaties. Samen zetten de partners zich in om onderzoeken te stimuleren, initiëren en realiseren om zodoende nieuwe marktkansen en product-markt-combinaties voor de boomkwekerijsector te realiseren. De organisaties - waaronder ondernemers, overheid en onderwijs - beschikken samen over brede kennis en expertise die wordt ingezet ten behoeve van de onderzoeksprojecten.