Partneroverzicht

Bright Tree is een unieke samenwerking van zeven organisaties. Samen zetten de partners zich in om onderzoeken te stimuleren, initiëren en realiseren om zodoende nieuwe marktkansen en product-markt-combinaties voor de boomkwekerijsector te realiseren. De organisaties - waaronder ondernemers, overheid en onderwijs - beschikken samen over brede kennis en expertise die wordt ingezet ten behoeve van de onderzoeksprojecten.