Objectenoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van een deel de objecten tijdens Meet&Green 2018. Naar aanloop naar het evenement wordt er steeds nieuwe objecten geplaatst. Houdt de website en social media in de gaten voor updates.

Tijdens deze kennisdag worden in het veld verschillende objecten getoond met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, technische ontwikkelingen en overige teelttechnische zaken.