Bright Tree 1.0

Bright Tree stimuleert, initieert en realiseert onderzoek naar innovatieve projecten. Het doel van deze projecten is het realiseren van nieuwe marktkansen en product-markt-combinaties voor de boomkwekerijsector. Bij de uitvoering van onderzoeken worden de verschillende expertises van de partners volop benut. 

In de periode 2016-2017 is Bright Tree actief met een zestal innovatieve projecten: