Spint roos

Een proef met verschillende mogelijkheden voor spintbestrijding wordt toegelicht.