Provincie Limburg

Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaaleconomische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang. Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa.

Als provincie van Nederland én als Europese regio heeft Limburg duidelijk een eigen profiel. De sociaaleconomische ontwikkelingen die zich hier in de afgelopen decennia hebben voltrokken, brachten tevens een proces van verandering en vernieuwing op gang.

Daardoor heeft Limburg de nadelen van een perifere ligging in nationaal verband kunnen omzetten in de voordelen van een gunstige positie ten opzichte van zijn Europese omgeving.
Limburg geldt vandaag als een Europese provincie bij uitstek, het is de hand die Nederland uitstrekt naar Europa.

De Provincie Limburg is nauw betrokken bij Bright Tree. Ze bieden financiële ondersteuning en stimuleren de onderlinge samenwerkingen binnen Bright Tree.