PT-Koepelprojecten

Op deze pagina worden een aantal projecten uitgelicht welke momenteel worden uitgevoerd binnen het PT-koepelproject.

Project plantgezondheid

Momenteel voeren we in samenwerking met andere adviespartijen diverse projecten uit onder het Koepelproject Plantgezondheid onder leiding van LTO. Binnen dit project wordt in samenwerking met diverse partijen (onderzoek/advies/leveranciers) onderzoek gedaan naar uiteenlopende knelpunten rondom plantgezondheid met als doel verdere verduurzaming van de teelt. 

 

Doelstelling

  • Sector bewegen van curatieve naar preventieve teeltmaatregelen;
  • Gezonde planten met het beperkte middelenpakket;
  • Toekomstvisie en transparantie naar afnemers.

Door:

  1. Bestaande kennis bij elkaar te halen en te verspreiden;
  2. Nieuwe/ aanvullende kennis op te doen door diverse proeven en demonstraties;
  3. Kennisuitwisseling tussen kwekers.

 

Nieuwe maatregelen uitvoerig getest

  • Nieuwe teeltmaatregelen, producten en toepassingen worden uitvoerig getest;
  • Ervaring door kwekers sterkte van alle projecten;
  • Proeven nauwkeurig gemonitord.

 

In het menu vindt u enkele projecten welke zijn uitgelicht.