Partner in projecten

Cultus begeleidt en voert diverse projecten uit gericht op het oplossen van diverse vraagstukken in de agrarische sector.

Projecten Cultus Agro Advies


Naast onderzoek en advies verzorgt en begeleidt Cultus ook meerdere projecten in vooral de boomkwekerijsector of voor gerelateerde instanties zoals LTO of het agrarisch onderwijs. Projecten zijn veelal teelt gerelateerd en worden daardoor zoveel mogelijk in de praktijksituatie uitgevoerd. Door zowel het uitvoeren van teeltadvies als projecten zijn wij vaak als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Samenwerking in projecten


Doordat we al sinds 2002 actief zijn hebben we een zeer groot netwerk opgebouwd. Samenwerken in projecten is tegenwoordig zeer belangrijk. Ons netwerk bestaat uit een diversiteit aan partijen zoals organisaties voor belangenbehartiging van telers, studieclubs, waterschappen, provincies, agrarisch onderwijs, gewasbeschermingsmiddelen fabrikanten, meststoffen fabrikanten, leveranciers en fabrikanten van teeltbenodigdheden, mechanisatiebedrijven en nog veel meer.

Brug tussen ondernemers en instanties


Vaak is het zo dat Cultus een brug vormt tussen de primaire ondernemers en de instanties waardoor projecten geïnitieerd worden. Op deze wijze kunnen innovaties, ontwikkelingen of knelpunten op het primaire bedrijf worden vertaald naar concrete projecten. Door u te ondersteunen en begeleiden bij het aanvragen van een project wordt u hierin ontlast in zowel het voortraject, als gedurende de looptijd van het project.