Precisielandbouw

In diverse teelten wordt al gebruik gemaakt van precisietechnieken zoals GPS en Drones om het gewas te monitoren en plaatsspecifiek handelingen uit te kunnen voeren. Ook in de boomkwekerij zijn er demo's uitgevoerd om hiermee ervaringen op te doen en de mogelijkheden te verkennen. De ervaringen en ontwikkelingen worden aan u gepresenteerd tijdens Meet&Green Heythuysen.