Plantweerbaarheid

Afgelopen jaren zijn diverse trajecten doorlopen met plantversterkende middelen om de plant weerbaarder te maken tegen verschillende schimmelziekten. Er zijn veel verschillende middelen op de markt welke naast elkaar getest zijn op o.a. meeldauw en roest in potroos. De uitkomsten van deze proeven worden toegelicht.