Onze voordelen

Cultus Crop Research, uw partner in onderzoek!

Partner in kennis en advies

In de boomkwekerij is een toenemende behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van teeltmethoden, bemesting,  gewasbescherming, techniek en wettelijke regelgeving. Dit met als doel het rendement van uw bedrijf te vergroten. Cultus is gespecialiseerd in alle teeltsectoren van de boomkwekerij, zowel geteeld in container als in de vollegrond. Naast teeltadvies verzorgt en begeleidt Cultus ook veel projecten. Ook organiseert Cultus diverse teelttechnische cursussen en kennisbijeenkomsten voor de verlenging van de spuitlicentie.
Door regionale aanwezigheid in alle teeltgebieden voorziet Cultus landelijk de beste adviezen voor uw teelt. In samenspraak met u als kweker wordt gekeken welke teeltbegeleidingsfrequentie en welke bezoekuren het beste aansluiten op de wens van de kweker.