Onze voordelen

Cultus Agro Advies, uw partner in teeltadvies, onderzoek, projecten en cursussen!

Partner in kennis en advies

In de boomkwekerij is een toenemende behoefte aan advies en ondersteuning op het gebied van teeltmethoden, bemesting,  gewasbescherming, techniek en wettelijke regelgeving. Dit met als doel het rendement van uw bedrijf te vergroten. Cultus is gespecialiseerd in alle teeltsectoren van de boomkwekerij, zowel geteeld in container als in de vollegrond. Naast teeltadvies verzorgt en begeleidt Cultus ook veel projecten. Ook organiseert Cultus Agro Advies diverse teelttechnische cursussen en kennisbijeenkomsten voor de verlenging van de spuitlicentie.
Door regionale aanwezigheid in alle teeltgebieden voorziet Cultus landelijk de beste adviezen voor uw teelt. In samenspraak met u als kweker wordt gekeken welke teeltbegeleidingsfrequentie en welke bezoekuren het beste aansluiten op de wens van de kweker.

 

Door de combinatie van de activiteiten teeltadvies, onderzoek, projecten en cursussen kunnen wij u altijd voorzien van actuele kennis toegespitst op uw teelt!