Object Brigth Tree

Binnen het project Brighttree worden in regio Noord-Limburg een reeks innovatieve projecten uitgevoerd, allen gericht op duurzaamheid en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo wordt er o.a. gekeken naar het gebruik van natuurlijke stoffen uit Brandnetels, Tagetes en Gaultheria ter beheersing van bladluis. Verder wordt gekeken naar o.a. duurzame onkruidbeheersing, stimulering van bijen en de teelt van eiwitrijke gewassen. De diverse trajecten worden toegelicht bij Boonen van der Heyden.