Zondag 4 maart 2018 in Cultus

Tussenrapportages Bright Tree 2.0 projecten

Hoewel de Bright Tree 2.0 projecten nog volop worden onderzocht en verder worden uitgewerkt naar mogelijke toepassingen, hebben we inmiddels de tussenrapportages uitgewerkt en live gezet.

De projecten van het cluster Bright Tree 2.0 zijn nog volop in bewerking en het is te vroeg voor definitieve conclusies. Maar om de haalbaarheid en de uitvoeringen van de verschillende projecten goed te monitoren maakt Cultus Agro Advies als hoofdaannmemer binnen het onderzoekscluster Bright Tree regelmatig rapportages die zij willen delen met haar partners en stakeholders. Daarom hebben we van de 5 actuele projecten onder de Bright Tree 2.0 paraplu de tussenrapportages uitgewerkt en op onze website geplaatst.

Het betreft de tussenrapportages van de volgende 5 projecten: