Woensdag 28 oktober 2020 in Cultus

Nieuwe proefveldenspuit zorgt voor efficiëntie en kwaliteit

Cultus Crop Research (CCR) heeft dit jaar diverse proeven in de aardappelteelt in uitvoering voor meerdere fabrikanten.

Het betreft proeven gericht op de volgende onderwerpen:

  • Phytophthora
  • Alternaria
  • Virusoverdracht door luis
  • Coloradokever
  • Bemesting
  • Biostimulanten

De meeste proeven zijn dit jaar aangelegd op een eigen proefperceel in Angeren en Maashees. Vooral de Phytophthora en virusproeven kunnen en mogen niet in de praktijk aangelegd worden. Phytophthoraproeven moeten vanuit de wetgeving gemeld worden bij de NVWA en speciaal aangelegd worden.

Er moet maïs omheen gezaaid worden om verspreiding van phytophthora in de buurt zoveel mogelijk te beperken. Deze proeven worden meestal kunstmatig geïnfecteerd en extra beregend in droge tijden om de kans van slagen te vergroten. Een proef is geslaagd als in onbehandeld een mooie gelijkmatige infectie is te zien en de behandeling het gewas gezond kan houden. Het vrijwel dagelijks beregenen om de infectie in stand te houden was een grote uitdaging dit jaar met het droge en hete weer in augustus. Voor onder andere het spuiten van de aardappelproeven is dit jaar een nieuwe proefveldenspuit aangeschaft. Met deze spuit kan CCR proeven in korte tijd spuiten en is het ook arbeidstechnisch een hele vooruitgang ten opzichte van een handgedragen proefveldenspuit.

Dankzij de nieuwe spuit kunnen er per ronde 2 verschillende spuitvloeistoffen meegenomen worden en kan er snel van product of dosering gewisseld worden tussen de rondes. Daarnaast is er speciaal gekeken om de spuitmachine zo simpel en licht mogelijk te houden. Dit komt de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de proeven ten goede.