Kostprijsberekening - ABAB

Voor iedere ondernemer en teelt is de kostprijs een belangrijk gegeven om het rendement van een teelt te kunnen bepalen. ABAB zal een stukje toelichting geven over het berekenen van de kostprijs, hoe berekenen we deze en welke posten moeten worden meegenomen in de kostprijsberekening.