Gebruik inhoudsstoffen Gaultheria spp.

Bright Tree bekijkt of het mogelijk is om op een rendabele en duurzame manier inhoudsstoffen uit gaultheria te halen.

De Gaultheria is een plant die van origine uit Noord-Amerika komt. Daar gebruikte men de plant lange tijd geleden als medicinale plant en noemde deze ‘bergthee’. Deze winterharde heester wordt normaal geteeld als sierproduct binnen de boomkwekerij. Gaultheria wordt momenteel alleen gekweekt als artikel voor de boomkwekerij en consument. Over de inhoudsstoffen van de plant, geteeld onder Nederlandse omstandigheden, is nog niet veel bekend. Bij elk ras worden specificaties gegeven, echter gelden deze eigenschappen in de meeste gevallen voor het land van herkomst waar vaak een ander klimaat heerst dan hier.

Betrokken ondernemer:

  • Friguss, Wellerlooi

Betrokken partners:

Doelstelling

Binnen dit project wordt bekeken of het mogelijk is om op een rendabele en duurzame manier inhoudsstoffen uit Gaultheria te halen. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden van verwerking tot vervolgproducten in Nederland. Naast de mogelijkheden van de teelt en verwerking tot inhoudsstof, zoals methylslicylaat van Gaultheria, willen we ook andere inhoudsstoffen meenemen.
Kortom; er wordt gekeken naar de mogelijkheden en knelpunten van de inhoudsstoffen van Gaultheria en daarnaast naar de verschillende mogelijke manieren van verwerking en bewaring alvorens het geoogste product kan worden verwerkt als natuurlijke grondstof. Zoals gezegd zijn dit nieuwe teelten onder Nederlandse omstandigheden; er is dus veel informatie bekend over de teelt, maar nog niet aangaande de inhoudsstoffen en de verschillen tussen de cultivars.

Plan van aanpak

Als uit de deskstudie en aanvullende velddemo’s blijkt dat de teelt van de bessen van Gaultheria op een rendabele en duurzame manier mogelijk is, kan de teelt wellicht verder uitgerold worden. In de toekomst is het dan misschien mogelijk dat regionale boomkwekers kunnen voorzien in de bessenproductie uit de regio. De vraag naar natuurlijke inhoudsstoffen wordt steeds groter. Vanwege de historie van deze plant – en het feit dat de plant heeft laten zien dat hij over medicinale stoffen beschikt – zou hierdoor een nieuw verdienmodel kunnen ontstaan. Indien dat daadwerkelijk zo is, dan kan een kweker kiezen voor de productie van een sierteeltproduct of de productie van bessen. Indien de inhoudsstoffen potentie laten zien na de deskstudie en helder is wat de verschillen zijn binnen de cultivars, dan zou deze nieuwe economie een extra stimulans kunnen geven aan de teelt van dit product.

Gebruik inhoudsstoffen Gaultheria spp.
Binnen de Nederlandse boomkwekerij wordt de Gaultheria geteeld als sierproduct. Bright Tree bekijkt of het mogelijk is om op een rendabele en duurzame manier inhoudsstoffen uit gaultheria te halen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden van verwerking tot vervolgproducten van Gaultheria in Nederland.