In-company cursussen

Alle cursussen kunnen wij als in-company cursus op uw eigen bedrijf aanbieden, voor het bijscholen van uw medewerkers.

In-company cursussen

In overleg met u kunnen we een maatwerk oplossing leveren toegespitst op uw bedrijf en teelt. Door de cursus op uw bedrijf aan te bieden staan we midden in de praktijk en kunnen voorbeelden direct terplekke bekeken worden.

Dit biedt een heel aantal voordelen zoals:
• Medewerkers kunnen tijdens werktijd een cursus volgen;
• geen extra reistijd;
• directe aansluiting op de praktijk;
• maatwerk (naar behoefte bijscholen);
• interactie in een kleine groep 5-15 personen.

Samenstelling praktijkgerichte cursus

Naar behoefte kan er een cursus worden samengesteld met één van onderstaande thema’s, of een combinatie van een aantal thema’s. De duur en het niveau van de cursus wordt in overleg vastgesteld.

• Bemesting in de containerteelt
• Plantfysiologie
• Herkennen ziekte en plagen
• Koelen en bewaren
• Overige thema’s in overleg

Voor meer info over de inhoud van de cursussen zie de infosheet (download) onder aan deze pagina

Voor vragen m.b.t. praktijkgerichte cursussen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contactformulier cursus