Herbiciden demo

Om tot een juiste bestrijdingsstrategie van onkruid te komen, is het van groot belang om uit de beschikbare middelen de juiste keuze te maken, rekening houdend met het tijdstip en de gewasstand. Om de effectiviteit van de diverse herbiciden te demonstreren, wordt een demo aangelegd met diverse middelen.