Goed Bee-zig 1.0

Binnen dit project wordt gekeken hoe de bij kan worden beschermd en geholpen, door bijvoorbeeld een zo goed mogelijk voedselaanbod aan te bieden.

80% van ons voedsel wordt door bijen bestoven. Dit geeftaan hoe belangrijk bijen zijn voor de samenleving. In de tuinbouw worden bijen ook als zeer belangrijk gezien. Zij bestuiven immers de groenten- en fruitgewassen en sierplanten. Om deze reden wordt er dan ook steeds meer naar het welzijn van de bij gekeken. Hoe kunnen we de bij beschermen en bovenal hoe doen we geen schade aan de bij.

Betrokken ondernemer:

Betrokken partners:

Doelstelling

In dit project wordt gekeken hoe de bij zoveel mogelijk geholpen kan worden; de volgende vragen zullen worden beantwoord:

  • Hoe kunnen we een zo goed mogelijk voedselaanbod aanbieden aan bijen? 
  • Heeft gewasbescherming invloed op bijen? Indien ja, kunnen we aspecten veranderen waardoor er geen invloed is op bijen?

Plan van aanpak

Middels deskresearch wordt onderzocht welke bloemenmengsels er zijn, wat de verschillen tussen bloemenmengsels zijn en welke goed toepasbaar zijn. Mogelijk dat ook de bijdrage van insectenhotels wordt bekeken. 

Vervolgens vindt er een screening plaats van de bloemenmengsels en worden de gewasbeschermingsmiddelen en hun effect op bijen bekeken. In fase 3 worden de bloemenmengsels, eventueel insectenhotels en gewasbeschermingsstrategieën getest. In deze fase worden de eerste resultaten gedeeld. In fase 4, de eindfase, worden de resultaten van de testen geanalyseerd en beschreven.