Gewasbescherming & bemesting

Binnen de teeltbegeleiding zijn de gewasbescherming en bemesting één van de belangrijkste aspecten voor een optimale gewasgroei!

Gewasbescherming

Bij de teeltbegeleiding is gewasbescherming een belangrijk onderdeel van de adviesronde. Er wordt veel waarde gehecht aan een gezond gewas vrij van ziekten en plagen voor het hoogste rendement. Met de continue veranderende wetgeving is het voor u als teler niet altijd meer overzichtelijk wanneer en in welke frequentie een middel ingezet kan worden voor het beste resultaat. Daarnaast is het tijdig bepalen van een goede strategie een belangrijk aspect waarbij wij u graag bijstaan. 

Bemesting

Een goede bodemvruchtbaarheid is van groot belang voor een optimale gewasgroei. Tijdens onze adviesrondes wordt de gewasgroei goed gemonitord. Zo worden gebreksverschijnselen op tijd waargenomen zodat hier op bijgestuurd kan worden in de bemesting. Voorafgaand aan de teelt of gedurende de teelt voorzien wij u desgewenst van bemestingsadviezen op basis van bodemanalyses. Op deze wijze kunnen we in samenspraak met de teler de bemestingsstrategie voor het gewas bepalen. Onze teeltspecialisten hebben kennis van zowel bemesting in de containerteelt als vollegrondsteelt. 

Heeft u behoefte aan teeltbegeleiding of wilt u eens vrijblijvend kennis maken met onze diensten, neem dan contact op met Cultus Agro Advies. De adviseurs van Cultus Agro Advies staan u graag bij!