Eiwitrijke gewassen

Binnen dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om op rendabele en duurzame wijze soja te telen voor eigen gebruik.

Vanuit Zuid-Amerika wordt veel soja geïmporteerd vanwege het grote aandeel hoogwaardige eiwitten in de boon. Doel is om in de toekomst mogelijk ook in Nederland soja te telen voor eigen toepassing in diervoeders. In dit project ligt de focus op soja, omdat dit het meest interessante gewas lijkt te zijn. Als vergelijk wordt de teelt van Lupine meegenomen. Als uit de literatuurstudie blijkt dat ook andere (nieuwe) gewassen met een hoog eiwitgehalte geschikt zijn voor teelt onder Nederlandse omstandigheden, zullen deze wellicht ook in toekomstige veldproeven betrokken worden.

Soja is een belangrijk gewas voor de agrarische sector (veehouderij), het wordt veelvuldig verwerkt in
diervoeders (feed). Als blijkt dat dergelijke gewassen ook goed in Nederland geteeld kunnen worden,
schept dit veel mogelijkheden voor zowel de akkerbouwer als de veehouder, maar ook voor andere
bedrijven in de sector zoals diervoederbedrijven.

Als uit het literatuuronderzoek/deskresearch blijkt dat de teelt van onder andere soja in de basis mogelijk blijkt, kan door middel van rassenonderzoek, teelthandelingen en bemesting worden getracht om de teelt te optimaliseren en onderzoek hierin verder uit te rollen. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het creëren van een nieuw verdienmodel en verduurzaming van de sector agro, food en feed.

Betrokken ondernemer:

Betrokken partners:


Doelstelling

Middels een literatuurstudie en aanvullende velddemo’s wordt gekeken of soja – en mogelijk ook andere hoogwaardige eiwitgewassen - geschikt zijn voor teelt onder Nederlandse omstandigheden. Doel is te komen tot een rendabele teelt, waardoor Nederland in de toekomst mogelijk zelfvoorzienend wordt in de teelt van hoogwaardige eiwitten voor de feed sector.