Duurzame onkruidbestrijding

Doel van dit project is het beheersen van onkruid binnen de kwekerij op duurzame wijze, zodat teelt van boomkwekerijgewassen op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier kan plaatsvinden.

Het beheersen van onkruid op de kwekerij vergt veel aandacht, zowel organisatorisch, milieutechnisch als economisch. In de land- en tuinbouw is de onkruidproblematiek bestempeld als een knelpunt. De mogelijkheden voor de inzet van herbiciden worden minder. Ook met thema’s Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid in het oog zijn innovatieve onkruidbeheersmethodieken van groot belang voor de kwekerijen in Nederland.

Betrokken ondernemer:

Betrokken partners:

Doelstelling

Het resultaat is gericht op duurzaam en maatschappelijk verantwoord telen van boomkwekerijgewassen in Nederland. Er is steeds meer aandacht en markt voor duurzaam geteelde producten uit de boomkwekerij. Een zeer belangrijk aspect in de teelt is het beheersen van onkruid op duurzame wijze. Daarbij is ook communicatie een belangrijk onderdeel, om zo de concurrentie uit andere klanten voor te blijven en te zorgen dat de regio op de kaart blijft.

Het belang van het haalbaarheidstraject is om gefundeerde keuzes te kunnen maken in de technieken die voor handen zijn en de combinaties daarvan. In een vervolgtraject zou een pasklare strategie doorontwikkeld en getest moeten worden in de praktijk.

Plan van aanpak

De antwoorden op de haalbaarheidsvragen worden verkregen door een gedegen literatuurstudie, aangevuld met interviews met potentiële partijen en deskundigen en een brainstormsessie met geïnteresseerde telers. Het internet is hierbij een belangrijke bron van informatie.