Downloads

Op deze pagina vind u bestanden welke wij beschikbaar stellen voor de registratie van uw teelt zoals de gewasbeschermingsmonitor en het registratieformulier gewasbeschermingsmiddelen.

Gewasbeschermingsmonitor

Iedere kweker is verplicht een gewasbeschermingsmonitor in te vullen (als vervanger gewasbeschermingsplan). De monitor moet binnen twee maanden na de afronding van de teelt/teeltjaar zijn ingevuld. Bij een controle moet u beschikken over een tijdig ingevulde gewasbeschermingsmonitor. De monitor is vormvrij en mag dus ook een andere opzet hebben. Mocht u een eigen/andere opzet gebruiken dan is het belangrijk dat hier de verplichte punten in opgenomen zijn deze zijn te vinden op de website van Agrodis.

Onder aan deze pagina staat de Cultus Gewasbeschermingsmonitor als download weergegeven. 

 

Registratieformulier

Iedere gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen is verplicht een registratie bij te houden van de uitgevoerde toepassingen met gewasbeschermingsmiddelen. Onderaan deze pagina vind u ons registratieformulier als download.