Cultus Crop Research | Nederlands

De onderzoeksactiviteiten van Cultus Agro Advies zijn ondergebracht in Cultus Crop Research.

Cultus Crop Research is uw partner in onderzoek in alle land- en tuinbouwsectoren in Nederland. Wij helpen u graag met de volgende zaken:

• Deugdelijkheidsonderzoeken onder eigen GEP-erkenning
• Proeven met statistische verantwoording
• Demo’s en screenings
• Uitvoeren proeven platform

Diensten Cultus Crop Research

Cultus Crop Research beschikt over specialisatie en expertise in alle sectoren van de boomkwekerij. Voor overige sectoren hebben we samenwerkingen met externe partijen, zo werken we voor onderzoek in de akkerbouw samen met Giesen Crop Research. Zij beschikken over ruime ervaring in de uitvoering van onderzoek in de akkerbouw en diverse andere teelten. In de fruitteelt kunnen we voor u het onderzoek uitvoeren in samenwerking met onze partner CAF (Centraal Adviesdienst voor de Fruitteelt). Voor de glastuinbouw is er een samenwerking met Horticoop. Samen staan we sterk!

Voor de externe partijen geldt dat de projectleiding in handen blijft van Cultus Crop Research en de uitvoering door specialisten wordt gedaan die de betreffende sectoren goed kennen. Door ons brede kennisnetwerk beschikken we over contacten in heel Nederland.

  • Naast het GEP-certificaat beschikken we over het TNG-certificaat waardoor we bevoegd zijn om proeven uit te voeren met nog niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.
  • In samenwerking met BioChem Agrar uit het Duitse Uedem kunnen ook residu-onderzoeken worden uitgevoerd onder GLP.
  • Voor de rapportage en het analyseren van de resultaten maken we gebruik van ARM. De activiteiten van Cultus Crop Research vallen onder Cultus Agro Advies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Kohrman

Onderdeel van Rhizome

Cultus Crop Research maakt deel uit van het Europese netwerk van onafhankelijke CRO's, Rhizome genaamd.
Rhizome biedt de mogelijkheid om experimentele proeven (GEP en GLP) uit te voeren in alle lidstaten van de Europese Unie. Rhizome zet proeven op voor productregistratie en voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Alle leden hebben tien tot dertig jaar ervaring in landbouw experimenten.Met dit initiatief kunnen we uw projecten nieuwe ontwikkelingskansen bieden in heel Europa!
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken »