Cultus Agro Advies

Cultus Agro Advies is een advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op alle sectoren binnen de boomkwekerij en vaste planten. In 2002 is Cultus Agro Advies gestart vanuit de boomteeltregio Lottum. Inmiddels is het advies- en onderzoeksbureau actief in heel Nederland en heeft het team zich gespecialiseerd in het geven van teeltadvies voor met name de boomkwekerijsector.

Cultus Agro Advies is een advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op alle sectoren binnen de boomkwekerij en vaste planten. Tevens is Cultus Agro Advies penvoerder van Bright Tree. In 2002 is Cultus Agro Advies gestart vanuit de boomteeltregio Lottum. Inmiddels is het advies- en onderzoeksbureau actief in heel Nederland en heeft het team zich gespecialiseerd in het geven van teeltadvies voor met name de boomkwekerijsector.

Naast persoonlijk advies voorziet Cultus Agro Advies haar kwekers ook van informatie via nieuwsbrieven en een app. Daarnaast voert Cultus Agro Advies veel onderzoeksprojecten uit onder GEP-erkenning. Met deze erkenning kan het advies- en onderzoeksbureau nieuwe gewasbeschermingsmiddelen testen in opdracht van fabrikanten. Ook in de wintermaanden zet Cultus Agro Advies zich in voor de boomkwekerijsector; in deze periode organiseren ze verspreid over het land verschillende teelttechnische cursussen en kennisbijeenkomsten, gericht op verlenging van de spuitlicentie, voor agrarische ondernemers.

Cultus Agro Advies staat, samen met Vitelia Agrocultuur, ook aan de basis van het jaarlijkse evenement Meet & Green. Dit evenement kenmerkt zich door de grote hoeveelheid aan toepasbare kennis voor de boomkwekerijsector.

Projecten

Cultus Agro Advies is als penvoerder nauw betrokken bij de volgende Bright Tree projecten: