Crop Solutions

Crop Solutions

CropSolutions is een samenwerkingsverband gericht op inkoop en advies waarbinnen ruim 100 adviseurs werkzaam zijn en kennis met elkaar delen, voor Cultus biedt dit een belangrijk netwerk in de zoektocht naar geschikte proefveldlocaties. Indien bij specifieke vraagstukken een proefopzet gewenst is om tot een betrouwbare onderbouwing te komen, kan dit in samenwerking met Cultus Crop Research worden opgepakt. De opgedane kennis wordt met elkaar gedeeld en versterkt elke adviseur in belangrijke mate.