CLTV Zundert

CLTV Handel is toeleverancier in de boomkwekerij, tuinbouwsector en veehouderij voor allerhande artikelen. Ons werkgebied is hoofdzakelijk Noord-Brabant, Zeeland en de Noorderkempen. CLTV Handel werkt op inkoopgebied samen met meerdere coöperaties binnen Crop Solutions. Hierdoor kunnen wij bij onze klanten concurrerend zijn.

Op het gebied van boomkwekerij en tuinbouw verzorgen wij de toelevering van alle producten. Daarnaast verzorgen wij, al dan niet in combinatie met een aantal partners, diverse diensten. Zo voorziet Cultus Agro Advies in teeltbegeleiding. Verder worden diverse bijeenkomsten georganiseerd zoals spuitlicentie verlengingen of studieclubs.

Op het gebied van veeteelt wordt er nadrukkelijk samengewerkt met ABZ diervoeders. Samen verzorgen wij de advisering aan onze klanten en proberen waar mogelijk uw productie te optimaliseren.

Naast deze toelevering verlenen wij verschillende diensten zoals de afzet van tuinbouwproducten en het koelen van uitgangsmateriaal.

Meer informatie is te vinden op onze website www.cltv.nl