Certificaten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de certificaten waaronder wij onderzoek mogen uitvoeren.

Certificaten

GEP

Voor de uitvoering van deugdelijkheidsonderzoek beschikt Cultus over het GEP (Good Experimental Practice) certificaat. Dit onderzoek is er op gericht de werkzaamheid en gewasveiligheid van gewasbeschermingsmiddelen te onderzoeken. We zijn hiermee gestart in de boomkwekerij, vervolgens zijn hieraan de sectoren akkerbouw en fruitteelt toegevoegd. Onlangs heeft de laatste uitbreiding van ons GEP certificaat plaatsgevonden waardoor GEP onderzoek in alle sectoren van de land- en tuinbouw mogelijk is met uitzondering van champignons.

 

TNG

Naast het GEP-certificaat beschikken we over het TNG-certificaat waardoor we bevoegd zijn om proeven uit te voeren met nog niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

 

GLP

In samenwerking met BioChem Agrar uit het Duitse Uedem kunnen ook residu-onderzoeken worden uitgevoerd onder GLP.

 

Statistische verwerking

Een belangrijk onderdeel van goed onderzoek is de statistische verwerking van de proefresultaten. Doordat wij beschikken over ARM is het mogelijk de resultaten voor u te analyseren en statistisch te verwerken. Resultaten kunnen worden verwerkt in een rapportage, of ruw worden aangeleverd in ARM zodat u deze voor de opbouw van het dossier zelf kunt analyseren en verwerken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Kohrman.