CAF

Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)

Voor proeven onder GEP in de fruitteelt werken we samen met de CAF. Zij hebben jarenlange ervaring in de advisering en ontwikkeling van kennis door middel van proeven in deze sector. Cultus Crop Research heeft hierbij de leiding over de proeven en de CAF zorgt voor de uitvoering.