inhoudsstoffen brandnetel 2.0

brandnetel ter beheersing van schadelijke insecten

De beschikbaarheid van gangbare gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer beperkt. Er zijn steeds minder middelen beschikbaar en deze mogen steeds minder vaak worden toegepast. De wet- en regelgeving is hierin leidend. Er is dus een groeiende behoefte aan alternatieve producten met een goede werking die geen schadelijk gevolg hebben voor het milieu. Bekend is dat brandnetels stoffen bezitten die insecten weren, zoals cicaden en luizen, de vezels interessant zijn en mogelijk bruikbare eiwitten bevatten.

Door de wetgeving wordt de beschikbaarheid en toepasbaarheid van gangbare gewasbeschermingsmiddelen steeds verder aangescherpt. Uit de literatuur is daarbij bekend dat een groot aantal planten of plantcomponenten zelf over bijzondere eigenschappen beschikken met een scala aan toepassingsmogelijkheden.

Betrokken ondernemer:

Betrokken partners:

Doelstelling

Einddoelstelling van het traject is het bepalen van de haalbaarheid van gebruik van brandnetel en/of brandnetelcomponenten bij de biologische wering en bestrijding van insecten in de boomteelt. Bewijslast van functionaliteit, bepaling van toepassingsvormen en inzicht in ketenkansen (verbinding en mogelijkheid van (gewenste) teelt dan wel beschikbaarheid van (ongewenste) brandnetel) zijn hiervoor cruciaal. Binnen de haalbaarheidsstudie worden de belangrijkste bouwstenen verzameld voor een eventueel opvolgende R&D – fase.

Verwerking en gebruik inhoudsstoffen brandnetel ter beheersing van schadelijke insecten
De beschikbaarheid van gangbare gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer beperkt. Dit resulteert in een groeiende behoefte aan alternatieve producten met een goede werking die geen schadelijk gevolg hebben voor het milieu. Het doel van dit traject is het bepalen van de haalbaarheid van het gebruik van brandnetel en/of brandnetelcomponenten bij de biologische wering en bestrijding van insecten in de boomteelt.

Verwerking en gebruik inhoudsstoffen brandnetel ter beheersing van schadelijke insecten
Het doel van dit traject is het bepalen van de haalbaarheid van het gebruik van brandnetel en/of brandnetelcomponenten bij de biologische wering en bestrijding van insecten in de boomteelt.