Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas

De boomteeltstudieclub Horst aan de Maas is een samenwerking van 80 boomkwekers uit de regio. De studieclub vormt een belangrijke partij en klankbord binnen de boomteeltsector en de Greenport Boomteelt Regio Venlo. De belangrijkste doelstelling is het uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van teelttechniek en ondernemerschap in de boomkwekerij.

De boomteeltstudieclub Horst aan de Maas is een samenwerking van 80 boomkwekers uit de regio en een van de initiatiefnemers van Bright Tree. De Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas vormt een belangrijke partij en klankbord binnen de boomteeltsector en de Greenport Boomteelt Regio Venlo. De belangrijkste doelstelling van de boomteeltstudieclub is het uitwisselen van kennis en informatie op het gebied van teelttechniek en ondernemerschap in de boomkwekerij. De studieclub streeft er dan ook naar dat zoveel mogelijk ondernemers en/of medewerkers die in de regio Noord-Limburg en Oost-Brabant actief zijn in de primaire sector boomteelt zich aansluiten bij de Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas.

De studieclub is in 2006 opgericht en bestaat momenteel uit meer dan 75 leden, die allen ondernemer of medewerker zijn in de boomteeltsector. De vereniging wordt geleid door een bestuur en begeleid door een externe organisatie.

Projecten

Boomteeltstudieclub Horst aan de Maas is nauw betrokken bij de volgende Bright Tree projecten: