Bodemonderzoek - ROBA

ROBA zal een toelichting geven over de mogelijkheden van bodemonderzoek via het LAB van ROBA.