Biomassa installatie

Op het erft bij Boonen van der Heijden staat een biomassa installatie om warmte op te wekken. In deze installatie worden reststromen zoals onverkoopbare planten, houtsnippers e.d. opgestookt. Bij de installatie zal worden toegelicht hoe deze werkt en wat de mogelijkheden zijn van een dergelijke installatie.