Onderzoek bemesting

Als fabrikant van meststoffen kunt u bij Cultus terecht voor demo's en proeven om uw meststoffen in de praktijk te testen- en/of te vergelijken.

Cultus voert in opdracht van diverse bemestingsfabrikanten demo's en proeven uit om meststoffen te vergelijken. Dit doen we zowel voor teelten in de vollegrond als voor de containerteelt. Proeven en demo's voor de containerteelt kunnen ook worden aangelegd in onze eigen onderzoekskas.

Bij een demo worden meststoffen in de praktijksituatie ingezet en vergeleken met andere gelijkwaardige meststoffen en/of de praktijksituatie op het demo bedrijf.

Bij een proef wordt een uitgebreide proefopzet in veelal 4 herhalingen opgesteld zodat er een statistische analyse van de resultaten mogelijk is. Bij deze proefopzet horen uitgebreide waarnemingen waarbij blad- en of grondmonsters ter ondersteuningen van gewaswaarnemingen tot de mogelijkheden behoren.

Voor meer informatie over bemestingsonderzoek kunt u contact opnemen met Chiel van der Voort.