Bayer CropScience

Bayer CropScience ontwikkelt en distribueert chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen.
Ook in de boomkwekerij wordt flink geïnvesteerd in onderzoek naar innoverende oplossingen.

Voor de boomteelt is een breed pakket aan middelen beschikbaar om het gewas op succesvolle wijze tegen ziekten en plagen te kunnen beschermen. Afgelopen jaren zijn twee nieuwe fungiciden aan het productenpakket toegevoegd. Serenade, een nieuw biologisch fungicide en Luna Privilege beschermen het gewas optimaal tegen diverse schimmels, door een sterke preventieve werking tegen o.a. Botrytis, meeldauw, cylindrocladium, Sclerotinia, en Alternaria. Sinds de introductie in de boomkwekerij is Luna Privilege succesvol ingezet door vele kwekers tegen diverse schimmels.
Ook onlangs heeft Bayer weer diverse nieuwe middelen voor de boomkwekerijsector op de markt gebracht. Flipper, het nieuwe biologische insecticide en Sivanto Prime kunnen ingezet worden om luis en wittevlieg onder controle te houden. 

Meer informatie vindt u op onze website: http://agro.bayer.nl/