Bayer CropScience

Bayer CropScience ontwikkelt en distribueert chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen.
Ook in de boomkwekerij wordt flink geïnvesteerd in onderzoek naar innoverende oplossingen.

Sinds afgelopen jaar is Luna PRIVILEGE beschikbaar in de boomkwekerij die succesvol is ingezet door vele kwekers tegen diverse schimmels.
Ook dit jaar brengt Bayer weer diverse nieuwe middelen voor de boomkwekerijsector. Zo is het  nieuwe bodemherbicide Pistol Flex toegelaten in de laanbomenteelt. Een sterk product met een zeer lange duurwerking en een breed onkruidspectrum. Ditzelfde geldt voor Sencor, dit bodemherbicide is sinds kort toegelaten in de vruchtboomkwekerij en het bos- en haagplantsoen. Tenslotte is het “groene” gewasbeschermingsmiddel Serenade toegelaten in boomkwekerij als fungicide en bactericide. De vergroening in de boomkwekerijsector zet door waarmee de voorlopers zich kunnen onderscheiden in een volle markt.

Meer informatie vindt u op onze website: http://agro.bayer.nl/